Whatsapp Destek

500 TL ve üzeri siparişlerinizde ÜCRETSİZ TESLİMAT

(0)362 432 71 46
Kategoriler
Kategoriler

Standartlar

EN ISO 11611 : Bu standard, baş (başlıklar) ve ayaklar (tozluklar) dâhil, kullanıcının vücudunu korumak ve mukayese edilebilir tehlikelere sahip kaynak ile ilgili işlemler süresince giyilmek üzere tasarlanmış başlıklar, önlükler, kollar ve tozluklar dâhil koruyucu giyecekler için asgari temel güvenlik kurallarını ve deney yöntemlerini kapsar. Giyen kişinin kafasının ve ayaklarının korunması bakımından, bu standard sadece başlıklar ve tozluklar için geçerlidir, ellerin korunmasına yönelik kuralları kapsamaz.

This International Standard specifies minimum basic safety requirements and test methods for protective clothing including hoods, aprons, sleeves and gaiters that are designed to protect the wearer's body including head (hoods) and feet (gaiters) and that are to be worn during welding and allied processes with comparable risks.

 

   

EN ISO 11612 : Bu standarttaki koruyucu giyecekler, alevlerle ve en azından ısı ile kısa süreli temas eden çalışanları korumak için üretilmektedir. Oluşan ısı, erimiş alüminyumdan veya erimiş demirden kaynaklanan konvektif, radyant olabilir. Temas ısısı bu formların bir kombinasyonu olarak sıçramaktadır. Bu tür koruyucu giysiler için 1 ila 4 arası performans seviyeleri belirlenmiştir: seviye 1 düşük riskin etkisi, seviye 2 orta derecede riskin etkisi, seviye 3 yüksek riskin etkisi ve seviye 4 yoğun radyant ısıya maruz kalma için (istisna seviyesi) uygulanmaktadır.

This International Standard specifies performance requirements for protective clothing made from flexible materials, which are designed to protect the wearer’s body, except the hands, from heat and/or flame. For protection of the wearer’s head and feet, the only items of protective clothing falling within the scope of this International Standard are gaiters, hoods and overboots.

 

EN ISO 1149-5 : Bir Avrupa standardı olan EN 1149 standardı, elektrik ileten giyecekler için gereksinimleri tanımlamaktadır. Bu giyecekler, örneğin elektrik ileten ayakkabılar ile birlikte tamamen topraklanmış bir sistemin parçasını oluşturmaktadır. Bu koruyucu giyecekler, kıvılcımları ve dolayısıyla patlamaları önlemektedir. Bu standarda uygun şekilde üretilen giyecekler, sadece alev geciktirici giysi standardı olan TS EN ISO 11612 standardı ile birlikte kabul edilmektedir.

This European Standard specifies material and design requirements for electrostatic dissipative protective clothing, including hoods and caps, used as part of a total earthed system, to avoid incendiary discharges, where the minimum ignition energy of an explosive atmosphere is not less than 0,016 mJ.

 

 

EN ISO 61482 : Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: EN 61482-1-2 Gerilim altında çalışma - Elektrik arkından kaynaklanan ısıl tehlikelerer karşı koruyucu giyecek - Bölüm 1-2: Deney yöntemleri - Yöntem 2: Sıkıştırılmış ve yönlendirilmiş ark kullanılarak malzemenin ve giyeceğin ark koruma sınıfının belirlenmesi (kutu deneyi).

Clothing that is certified in accordance with IEC 61482-2 protects against the thermal hazards associated with electric arcs. During an arc blast, clothing can be exposed to flames, radiation and metal shrapnel from electrodes. It is therefore important that you are wearing the right clothes.

 

 

 

EN 13034 : Bu standard, kimyasal maddelere karşı koruyucu giysilerin sınırlı kullanma ve sınırlı tekrar kullanılabilme performansları için asgari kuralları belirtir. Sınırlı performansa sahip, kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler, tam bir sıvı geçirgenlik bariyerinin (moleküler seviyede) gerekmediği hafif püskürmelere, sıvı aerosollere veya düşük basınçlı, düşük hacimli sıçramalara maruz kalmanın muhtemel olduğu durumlarda kullanım için amaçlanmıştır.

This document specifies the minimum requirements for limited use and re-useable limited performance chemical protective clothing. Limited performance chemical protective clothing is intended for use in cases of a potential exposure to a light spray, liquid aerosols or low pressure, low volume splashes, against which a complete liquid permeation barrier (at the molecular level) is not required.

 

 

EN 343 : Bu standard, yağış (yağmur, kar tanesi gibi), sis ve zeminden kaynaklanan neme karşı koruma sağlayan giyeceklerin malzemeleri ve birleştirme yerlerine uygulanabilen kuralları ve deney metotlarını kapsar.

This document specifies requirements and test methods for the performance of materials and ready-made garments for protection against the effects of precipitation (e.g. rain, snowflakes), fog and ground humidity. Garments for protection against other effects than precipitation (e.g. water splashes, waves) are excluded from this standard.

 

 

 

EN 20471 : ISO 20471 standardı, kullanan kişinin varlığını görsel olarak gösterebilen yüksek görünürlüklü giyecekler için belirlenen gereksinimleri açıklamaktadır. Bu uluslararası standart, bir Avrupa standardı olan EN 471 standardının yerini almıştır. Aralarındaki temel fark, ISO 20471 standardı gereksinimlerinin, gerçek koşulları daha iyi yansıtmasıdır.

The ISO 20471 standard describes the requirements for high-visibility clothing that can visually indicate the wearer's presence. This international standard has replaced the European standard EN 471. The main difference is that the requirements of the ISO 20471 standard better reflect real conditions.

 

 

 

EN 13688 : Bu standard, koruyucu giyeceklerin ergonomileri, zararsızlığı, beden ölçülerinin gösterilişi, eskimesi, uyumluluğu ve işaretlenmesi ile koruyucu giyeceklerle birlikte imalatçı tarafından sağlanan bilgiler için genel performans gerekliliklerini kapsar. Bu standardın, tek başına kullanılmak üzere değil, sadece belirli koruyucu performans için gereklilikleri içeren diğer standardlar ile birlikte kullanılması amaçlanmıştır.

This International Standard specifies general performance requirements for ergonomics, harmlessness, size designation, aging, compatibility and marking of protective clothing and information supplied by the manufacturer with protective clothing. This standard is not intended to be used alone, but only in conjunction with other standards that contain requirements for specific protective performance.

 

EN 388 : Bu standart, aşınma, bıçak kesiği, delinme ve yırtılmanın sebep olduğu fiziksel ve mekanik durumlarla ilgili olarak her türlü koruyucu eldiven için geçerlidir.

This standard applies to all kinds of protective gloves for physical and mechanical conditions caused by abrasion, blade cut, puncture and tear.

 

 

 

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.